Kolor niebieski oznacza zasięg Naszych nadajników na dzień dzisiejszy, zielonym zaś zaznaczono planowane na najbliższy okres inwestycje. Od września 2009 do mapy zasięgu zaliczane są również miejscowości: Stanisławów, Lubomin, Rządza, Prądzewo, Kopaczewo.